Reklamační řád – velkoobchod
Obchodní společnosti Zdraví z přírody, s.r.o.

se sídlem Chmelnická 194, Zlín, 760 01
identifikační číslo: 004594487 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90825.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby.

Kontaktní údaje
Zdraví z přírody s.r.o.
Chmelnická 194, Zlín 76001
IČO 04594487 DIČ CZ04594487
Tel : 577 222 771, 608 428 085, 777 900 452
e-mail: objednavky@zdravizprirody.cz

ÚVODNÍ ČÁST

Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané společností Zdraví z přírody s.r.o. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”) společnosti Zdraví z přírody s.r.o. Reklamační řád je určený pro naše odběratele, nakupující do svých vlastních maloobchodních provozoven. Na základě živnostenského listu. Reklamační řád společnosti Zdraví z přírody s.r.o. se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem (dále jen kupujícím) včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.

KDY MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ

Jsme odpovědni za to, že v době kdy kupující zboží přebírá je neporušené, má neporušený obal, surovina je v dobré kvalitě, počet kusů a hmotnosti souhlasí s údaji uvedenými na faktuře. Pokud se vada projeví po převzetí zboží je nutno ji nahlásit do 24 hodin. Pokud se projeví vada na kvalitě suroviny v průběhu třech měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, neprokážeme-li opak.

KDY NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ, A KDY NÁM NEMŮŽETE ZBOŽÍ VRÁTIT

Neodpovídáme zákazníkovi za vady v těchto případech: - pokud je obal porušen očividně nešetrným zacházením - pokud je zboží neúplné -vznikla-li vada opotřebením -vznikla-li vada nešikovností zákazníka, špatným skladováním či jiným mechanickým poškozením. -Nebyli dodrženi skladovací podmínky uvedené na etiketě

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ

Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech -zda obdržel správný druh zboží -zda má zboží ujednanou jakost -zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má -zda je v množství uvedeném na faktuře

POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY

Při převzetí zásilky od přepravní společnosti zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte tuto skutečnost přímo přepravci a sepište s ním o tom protokol. Pokud není zásilka zničena, nechá si zásilku Kupující. Reklamace bude vyřízena do 14 dnů po předání informace od doručovatel. Jedná-li se o dodání zboží firemními řidiči, je řidič povinen závadu sepsat a zboží bude dodáno nebo vyměněno při další dodávce zboží. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás obratem po převzetí, nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky, a to telefonicky nebo e-mailem. Pozdější reklamace na nekompletnost dodaného zboží nebo poškozeného obalu nebudou uznány. Pozdější reklamace na špatnou kvalitu suroviny budeme posuzovat individuálně

POKUD JSTE OBDRŽELI ŠPATNĚ ZASLANÉ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás do 48 hodin telefonicky nebo e-mailem.

ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V POZDĚJŠÍ DOBĚ PO JEHO PŘEVZETÍ

U pozdějších reklamací na dodané množství zboží bude každá reklamace posuzována individuálně. U reklamací na kvalitu suroviny bude nahlíženo ke skladování u kupujícího a na dodržování informačních údajů na etiketě. Vždy je však nutné vrátit zboží k posouzení. Není možné uznat reklamaci, pokud zboží neobdržíme. Pro urychlení reklamace je dobré zaslat fotodokumentaci. Náklady na zaslání zboží nazpět si hradí sám kupující.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Zákon nám ukládá maximální lhůtu na vyřízení reklamace v délce do 30 dnů. Pokud je nutno předat reklamované zboží našemu dodavateli k posouzení, budeme informovat kupujícího o možném prodloužení reklamační lhůty. Vždy se snažíme reklamaci vyřídit co nejdříve.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Způsob vyřízení reklamace: -zboží bude vyměněno, dodáno poštou nebo dovezeno kupujícímu. -zboží bude dobropisováno.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

Vydáno ve Zlíně dne 1.1.2022